Verwerkingsvoorschriften MWO

 • De metselwerkondersteuningen dienen te worden geidentificeerd op basis van de aangebrachte merken op een van de eindconsoles in combinatie met de overzichtstekeningen van VKH.
 • De keuze van de verankering dient in overleg met VKH te worden vastgesteld.
 • Bij de bevestigingsmiddelen moet altijd een carrosseriering volgens DIN 9021 of DIN 440 worden toegepast.
 • In bepaalde gevallen kan extra wapening in de achterliggende constructie nodig zijn, zulks in overleg met de constructeur van het werk vast te stellen.
 • In geval van boorankers dienen de voorgeschreven boordiameters en montagediepte te worden gehanteerd, zoals door VKH op de overzichtstekening(en) wordt aangegeven.
 • De verankeringen dienen altijd met het voorgeschreven aandraaimoment te worden bevestigd, zoals door VKH op de overzichtstekening(en) wordt aangegeven.
 • De consoles dienen strak tegen het beton te worden gemonteerd, waarbij het vereist is dat de vloerrand haaks en vlak is uitgevoerd.
 • Door middel van de los meegeleverde stelplaat kan de console in verticale richting ca. 20 mm worden versteld. In horizontale richting kan de console eventueel max 10 mm worden uitgevuld, met dien verstande dat de krachtoverdracht aan de onderzijde van de vloer c.q. console gewaarborgd blijft. De eventuele vulplaten dienen minimaal de breedte van de console te hebben.
 • metselwerkondersteuningen met bovenlip worden terplaatse van de vloer op hoogte gesteld, waarna de lip dient te worden onderkauwd met krimpvrije mortel.
 • Het metselwerk dient koud, dus zonder voeg, op de metselwerkondersteuning te worden geplaatst.
 • Het metselwerk kan max 15 mm uit de rug van de hoeklijn c.q. voorkant van de console worden opgelegd.
 • In de eerste laag metselwerk boven de metselwerkondersteuning moet om de drie a vier strekken een stootvoeg worden opengelaten.
 • Onder het horizontale been van de hoeklijn dient overal een open ruimte van min 5 mm aanwezig te zijn om uitzetting te kunnen opvangen.
 • De eerste laag spouwankers dient direct boven de hoeklijn te zijn gepositioneerd.